over houtskeletbouw

Houtskelet- bouw is al 1000 jaar oud. Veel voorbeelden zijn nog te zien in China en Japan. Ook in de Scandinavische landen met als bekendste voorbeeld het Staafkerkje van Borgund uit het 1150. ( Noorwegen) In de 17 e eeuw brachten de Engelse kolonisten houtskeletbouw naar Amerika. In het Shintoïsme, de godsdienst van de Japanners, werden krachten toegekend aan bomen. De timmerman had een grote verantwoordelijkheid als hij een boom velde en had een bijzondere status. Die werd aangeduid met de term ‘daiku’, wat ‘grote bouwer’ of groot ambachtsman betekent. Het bijzondere aan de Chinese en Japanse bouwwijze was dat zij geen wanden gebruikten voor het opvangen van horizontale krachten ( wind ) Die moesten daarom worden opgenomen door de constructie met daarin ingenieuze verbindingen:

  • a) de arigake hoekverbinding
  • b) de kanawa tsugi verbinding
  • c)de kama tsugi verbinding
  • d) de ari tsugi verbinding

Buitenwanden van de Japanse huizen werden opgevuld met panelen, samengesteld uit een lijst van gevlochten bamboe en kleipleister, versterkt met stro. Binnenwanden werden vaak uitgevoerd als schuivende panelen met rijstpapier.

ari tsugi ligger
arigake hoekverbing gesloten.

Methoden houtskeletbouw

1) Balloon frame methode: Voordat plaatmaterialen hun intrede deden werd houtskeletbouw uitgevoerd volgens de zgn ‘balloon frame’ methode. Belangrijk kenmerk daarbij is dat de verdiepingsvloer ”hangt” aan de stijlen. De horizontale stabiliteit ( winddruk ) wordt verkregen door regelmatig in het raamwerk ‘schoren’ aan te brengen.

2) Platformmethode: Door de opkomst van plaatmaterialen werd de balloon frame methode grotendeels verdrongen door de zogenaamde ‘platformmethode’. Hier worden een plaatmateriaal op een raamwerk van stijlen en regels bevestigd.  Zo ontstaat een ‘schijf ‘ die zowel verticale als horizontale krachten kan opnemen.  In korte tijd kunnen complete bouwdelen :  wanden, vloer en dak, worden samengesteld op de bouwplaats  of in een fabriek,  aan de hand van gedetailleerde tekeningen, tot een casco.  De gevelbekleding kan naar wens kan worden aangebracht. Voor het Huis op Palen werd gekozen voor een cement-gebonden- plaat, die daarna werd gepleisterd met een cement – gebonden pleister. ( naturel )

opbouw vloeren wand en dak / tussenvloer volgens de platformmethode.