parcours automatique

In het dagelijkse leven gebruiken we decimale getallen, maar computers werken alleen met binaire getallen, die uit nullen en enen zijn opgebouwd.  Met dit spel kunnen kinderen daarover leren.

beschrijving : met een bal of skateboard wordt een parcours afgelegd door 8 holes (bits)  De tijd wordt genoteerd in een decimaal en binair getal op het scorebord en bij de bijbehorende hole, die een bit voorstelt in het binaire getal, gaat een bordje omhoog .  Bijvoorbeeld als de tijd 13 seconden is ziet het binaire getal er zo uit :

00001101

kennis van het binaire getallenstelsel is nodig voor het begrijpen van de werking van een computer en de basis voor Booleaanse algebra die later aan de orde komt .