fietsmachine

‘Ter lering ende vermaek’.

De fietsmachine is een “energiemachine ‘, waarbij spierkracht wordt omgezet in mechanische arbeid , waardoor een zwaar vliegwiel gaat draaien.   Zo verschaft  De fietsmachine  op een vermakelijke en leerzame manier inzicht in het begrip energie , de versnellingsbak en de koppeling.  Het vormt  een opvallend object in de publieke ruimte en dient als ontmoetingsplek .

Op de rollenbank van de fietsmachine wordt de fietsenergie omgezet in het ronddraaien  van het zware vliegwiel.  Hoe sterker de fietser en hoe langer die trapt, des te  harder het wiel zal gaan draaien.  Als de fietser stopt,  blijft het wiel draaien.  Zijn of haar  fietsenergie is nu opgeslagen in het draaiende wiel.

De prestaties van deelnemers kunnen worden vastgelegd in de computer en worden vergeleken met die van profwielrenners. Of een competitie kan worden gehouden tussen verschillende mensen over een langere periode door de gegevens op te slaan en de scores op een bord bij te houden, net zoals bij het populaire programma Top Gear.  Zie ook : schematische weergave  van de fietsmachine– installatie

Educatie :Met de fietsmachine  kunnen  theorie en praktijk worden vergeleken.  De ontwikkeling en bouw ervan kunnen een interessant leerproject vormen, waarbij de disciplines  werktuigbouw, bouwkunde, elektrotechniek, elektronica en  ICT  betrokken kunnen zijn.