Fietsmachine in de publieke ruimte

Óp de afbeelding : schematische weergave van een fietsmachine met  versnellingsbak’, vloeistofkoppeling en waterrem, het grote vliegwiel en de generator.

De fietsmachine is een “energiemachine ‘, waarbij spierkracht van de fietser wordt omgezet in mechanische arbeid , waardoor een zwaar vliegwiel gaat draaien.

Hoe sterker de fietser en hoe langer die trapt, des te  harder het wiel zal gaan draaien.  Als de fietser stopt,  blijft het wiel draaien.  Zijn of haar  fietsenergie is nu opgeslagen in het draaiende wiel.

Prestaties van deelnemers kunnen worden vastgelegd in de computer en worden vergeleken met die van profwielrenners bijvoorbeeld.  Of er kan een competitie worden gehouden over een langere periode, waarbij de scores op het bord kunnen worden bijgehouden, net zoals bij het populaire programma Top Gear.