Het ASCII code-spel

Spel voor op het schoolplein of de publiek ruimte , gebaseerd op ‘ hinkelen’ , waarbij kinderen leren over de ascii-code ( tabel )

Computers over de hele wereld moeten elkaar kunnen begrijpen.

Daarom zijn er afspraken gemaakt over de ‘codes ‘ die worden gebruikt onder elkaar.  Dat is de ASCII code:  American Standaard Code for information Interchange.

Letters , cijfers en tekens hebben op alle toetsenborden in de hele wereld overal dezelfde code.