zelfvoorzienend, zelfredzaam, offgrid

Realiseren van een – zoveel mogelijk zelfvoorzienende*, off grid * en toekomst- bestendige* woon/werk omgeving. Hetzij door het zelf bouwen in HSB (prefab ) – bouw, hetzij door verbouwen van bestaande bouw. Belangrijk uitgangspunt daarbij is: dat door zelfwerkzaamheid veel kosten worden bespaard. Om die reden is ook een locatie in Noord Frankrijk denkbaar. Naast het zelf bouwen wordt gedacht aan het exploiteren van een guesthouse en het ontwikkelen van andere aktiviteiten, die kunnen bijdragen aan het genereren van inkomen en werk ten behoeve van de deelnemers.

  • projecteigenaar : Bert Pijnse van der Aa
  • Gezocht : partner(s)  die willen deelnemen in het project en /of sociaal kapitaal willen investeren
  • investering; afhankelijk van de uitwerking en locatie van het project 

*Zelfvoorzienend :Met zelfvoorzienend wordt vooral zelfvoorzienend bedoeld op het vlak van energie .  Wanneer het zou gaan om de realisatie van woon-werkruimte  op basis van het timber based house concept is er een voorkeur voor een locatie waar hout geoogst kan worden om te stoken in de een geavanceerde tegelkachel , die werkt in combinatie met een zonneboiler-installatie.

*Off Grid: Met off- grid wordt gedoeld op de inzet van moderne technologie in combinatie met eeuwenoude techniek om zo een off grid situatie zo veel mogelijk te benaderen en dient in de eerste plaats het doel om de kosten van energie -blijvend- zo laag mogelijk te houden voor de deelnemers.     Bijkomend voordeel is dat stralingswarmte voor een aangenaam binnenklimaat zorgt . zie beschrijving.

*Toekomst- bestendig :aangepast of aan te passen aan toekomstige omstandigheden om zo lang mogelijk daar te kunnen blijven wonen (en werken) . Bij voorkeur anticiperen en voorzien in zorg.


1  Voor wie .  Voor mensen die, om verschillende redenen, wonen, werken en vrije tijd willen ( blijven ) combineren.

2) financiering.  Zelf – financiering ,een en ander naar voorbeeld van de coöperatieve onderneming.

“Een coöperatieve ondernemingwordt gekenmerkt door het systeem van de Zelf – financiering. Zij kan – en wil – zich  in beginsel niet tot de banken wenden. De reden is dat het streven naar alleen winst maken niet in overeenstemming is met de doelstellingen van een coöperatie. “ ( bron : ‘De coöperatie, opzet, structuur en werkwijze “ ) 

3) verdienmodel  Het verdienmodel bestaat eruit dat de leden door zelf doen in plaats van laten doen, waarde creëren en toevoegen .


Voor meer informatie over de aanleiding en achtergronden bezoek bertpijnsevanderaa.nl