let’s build our own future

Realiseren van een – zoveel mogelijk zelfvoorzienende*, off grid * en toekomst- bestendige* woon/werk omgeving. Hetzij door het zelf bouwen in HSB (prefab ) – bouw, hetzij door verbouwen van bestaande bouw. Belangrijk uitgangspunt daarbij is: dat door zelfwerkzaamheid veel kosten worden bespaard. Om die reden is ook een locatie in Noord Frankrijk denkbaar. Naast het zelf bouwen wordt gedacht aan het exploiteren van een guesthouse en het ontwikkelen van andere aktiviteiten, die kunnen bijdragen aan het genereren van inkomen en werk ten behoeve van de deelnemers.

 • enkele kenmerken :bestaand object ver-her-nieuwbouwen of nieuwbouw op goedkope bouwgrond . (volgens timber based house concept ) Bijvoorkeur in directe omgeving van grote stad
 • voor zover mogelijk streven naar een off grid situatie  
 • gestoeld op praktische, haalbare en volhoudbare uitgangspunten
 • geen gemeenschappelijke ruimte (geen gemeenschappelijke ideologie)
 • in beginsel bedoeld voor zzpers /alleenstaanden vanaf 40 jaar
 • werkplaats/atelier
 • guesthouse
 • beelden/speeltuin.
 • projecteigenaar : Bert Pijnse van der Aa
 • Gezocht : partner(s)  die willen deelnemen in het project en /of kapitaal willen investeren . particulier kapitaal
 • investering; afhankelijk van de uitwerking en locatie van het project 

*Zelfvoorzienend :Met zelfvoorzienend wordt vooral zelfvoorzienend bedoeld op het vlak van energie .  Wanneer het zou gaan om de realisatie van woon-werkruimte  op basis van het timber based house concept is er een voorkeur voor een locatie waar hout geoogst kan worden om te stoken in een geavanceerde tegelkachel , die werkt in combinatie met een zonneboiler-installatie.

*Off Grid: Met off- grid wordt gedoeld op de inzet van moderne technologie in combinatie met eeuwenoude techniek om zo een off grid situatie zo veel mogelijk te benaderen en dient in de eerste plaats het doel om de kosten van energie -blijvend- zo laag mogelijk te houden voor de deelnemers.     Bijkomend voordeel is dat stralingswarmte voor een aangenaam binnenklimaat zorgt . zie beschrijving.

*Toekomst- bestendig :aangepast of aan te passen aan toekomstige omstandigheden om zo lang mogelijk daar te kunnen blijven wonen (en werken) . Bij voorkeur anticiperen en voorzien in zorg.


1 )  Voor wie : in beginsel zzpers uit verschillende disciplines die werken wonen en ouder worden tot een onderneming maken . 

2)  financiering:   bij voorkeur Zelf – financiering naar voorbeeld van de coöperatieve onderneming en/of particulieren door een hypothecaire lening op het vastgoed te nemen ofwel als aandeelhouder

3) verdienmodel : waarde creëren door zelf doen , met (ver) bouwen als belangrijke poot (zie voorbeeld ) Daarnaast door initieren en ontwikkelen van projecten en aktiviteiten ( oa guesthouse ) via de projectbeurs .


voorbeeld: vergelijking maandlasten van eenpersoons woning en 4 wooneenheden.

 • eenpersoons woning
 •  lineaire hypotheek 250.000 euro,
 •  rente 2 %, looptijd 20 jaar
 • vs 2) woning met 4 wooneenheden
 • (meerdere) lineaire hypotheken samen 600.000 euro
 • rente en looptijd idem
 • waarde zelfwerkzaamheid : 200.000 euro (waarde nieuwbouw of na renovatie /ver-her-nieuwbouw 800.000 euro)

waarde : Bij een waardestijging van gemiddeld 1 % per jaar is de waarde van de eenpersoonswoning cumulatief gestegen met 55.047 euro en die van het 4 persoonshuis 132.114 euro