let’s build our own future

ouder worden als onderneming

Realiseren van een – zoveel mogelijk zelfvoorzienende*, off grid * en toekomst- bestendige* woon/werk omgeving. Hetzij door het zelf bouwen in HSB (prefab ) – bouw, hetzij door verbouwen van bestaande bouw. Belangrijk uitgangspunt daarbij is: dat door zelfwerkzaamheid veel kosten worden bespaard. Om die reden is ook een locatie in Noord Frankrijk denkbaar. Naast het zelf bouwen wordt gedacht aan het exploiteren van een guesthouse en het ontwikkelen van andere aktiviteiten, die kunnen bijdragen aan het genereren van inkomen en werk ten behoeve van de deelnemers.